Charakter a temperament

 

Jsou láskyplné a oddané,mají tichý hlas a nevyžadují ustavičnou pozornost svého majitele.Nezdá se,že by měly sklon k toulání a nevadí jim,jsou-li uzavřeny v bytě.I když se mohou volně pohybovat po zahradě,není nebezpečí,že by zaběhlý někam daleko.

Comments are closed.